• Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

Liszt Ferenc

Doborján, 1811. október 22.
Bayreuth, 1886. július 31.

A 19. századi romantika legjelentősebb magyar zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze.

Hazslinszkyné Jaross Adrienn
2014-10-31 13:42:27
Széchenyi 2020

TÁMOP 3.1.4 C-14

Vizuális Iskola
2015-09-29 09:22:05
Bemutatkozó

Logic soft Bt.
2014-11-25 17:23:22
Képek intézményünk életéből

Művészeti Hét 2017

IV. Országos Zeneiskolai Kodály Zoltánné Schlesinger Emma


emlékére rendezendő Énekes Találkozó és Verseny


Felhívás


   A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola  negyed ízben rendezi meg városunk szülötte,


Kodály Zoltánné Sándor /Schlesinger/ Emma


zeneszerző, műfordító emlékére a,


IV. Országos Zeneiskolai Kodály Zoltánné Sándor Emma Magánénekes Találkozót és Versenyt.


Helyszín:              Bácskai Kultúrpalota


Baja, Szentháromság tér 3.


Időpontja:            2016. március 11. /szombat/


 A találkozó célja az énekes növendékek színpadi rutinszerzése a szóló- és kamaraművek stílusos megszólaltatásán keresztül.


Ezen túlmenően így szeretnénk emléket állítani Sándor Emmának, aki maga is sokat tett a magyar kultúra ápolásáért, népszerűsítésért, és akinek alkotói tehetsége az évek során méltatlanul feledésbe merült.


A találkozó programja:


Gyakorlási lehetőség 8.30-tól terembeosztás szerint.


 9.30                     Ünnepélyes megnyitó


10.00-12.00          Kamaraének


12.00-13.00          Ebédszünet


13.00-16.00          Szóló bemutatók I.-II.-III. korcsoport


Kb.17.00               Eredményhirdetés és szakmai megbeszélés


18.00                    Gálakoncert


Az eredményhirdetést követően lehetőség lesz szakmai beszélgetésre a zsűri tagjaival.


 1. korcsoport


1998. szeptember 1.-2002. december 31. között született növendékek.


2 különböző stílusú műdal kotta nélkül, zongorakísérettel, magyar nyelven. Maximális műsoridő 6’


2. korcsoport


1994. szeptember 1.-1998. augusztus 31. között született növendékek.


 ♫ 2 különböző stílusú dal vagy ária kotta nélkül, zongora kísérettel, magyar vagy eredeti nyelven. Maximális műsoridő 10’


3. korcsoport


1988. szeptember 1.-1994.augusztus 31. között született növendékek 


♫ 3 különböző stílusú dal vagy ária kotta nélkül zongora kísérettel, magyar vagy eredeti nyelven. Maximális műsoridő 15’


 Kamaraének:


 ♫ Bármilyen stílusú duett, tercett illetve kórusmű kottából vagy kotta nélkül zongorakísérettel, magyar vagy eredeti nyelven.


 A kamaraének kategória független a korcsoporttól és a szóló kategóriában való részvételétől.


Nevezési díj: 1000 Ft/ produkció


Jelentkezési határidő: 2017. január 31.


(Az ebéd igényt szíveskedjenek előre jelezni!)


A növendékek díjazása:


A produkciókat háromtagú zsűri véleményezi.


Dicséret - Nívódíj  - Kiemelt nívódíj


(mindhárom korcsoportban és a kamarazene kategóriában is)


(A részletes műsort a jelentkezési határidő lejárta után (februárban) megküldjük. Túljelentkezés esetén a résztvevők létszámát iskolánként korlátoznunk kell.)


A kiírás és jelentkező lapok letölthetők az internetes honlapunkon:


http://lisztferenc-baja.hu 


Jelentkezni lehet postai úton: Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola          6500 Baja, Dózsa György út 18., valamint elektronikusan: zeneiskola@lisztferenc-baja.hu címen.


Érdeklődni lehet: Telefon/fax: 79/325-550


Sikeres felkészülést kívánunk:


 


           Horváth Mária                                     Hazslinszkyné Jaross Adrienn


       magánének-tanár                                           intézményvezető

2 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2017-03-11 00:00:00

Művészeti Hét 2017

Meghívó


a III. Regionális Zeneiskolai


“Vígh László” Szolfézs -, és Népdaléneklési Találkozóra.


     Időpont: 2017. március 10., péntek     


A találkozó célja: Lehetőséget nyújtani régiónkban egy nem országos versenyszintű megmérettetésnek      a zeneszerető, és zenét érteni vágyó növendékek részére - hiszen nem mindenki készül zenei pályára- .          A zeneiskolai tanárokat motiválni szeretnénk a szolfézs tanulmányok alapján kiművelhető zenei írás-olvasás, halláskészség fejlesztésére, zenei értékeink tovább örökítésére. A zeneiskolásokat élményszerű népdaléneklés bemutatására ösztönöznénk, hiszen a hangszerjátéknak ez alapja, „ősi gyökereink” nélkül zenei teljesség elképzelhetetlen.


A találkozón azok a tanulók indulhatnak, akik  alapfokú művészeti iskolák keretei között részesülnek szolfézs oktatásban.


Szakmai zsűri által kiosztott díjak korcsoportonként:


 Kiemelt Nívódíj,


 Nívódíj,  


 Dicséret


Különdíjban részesül a legszínvonalasabb népdalcsokor előadója, szintén


különdíjban részesül az írásbelin legmagasabb pontszámot elért növendék


,“Vígh László Díjban” részesül a legeredményesebb résztvevő    


  I.korcsoport: 1-2. évfolyam                      


  II.korcsoport: 3-4. évfolyam


  III.korcsoport: 5-6. és továbbképző évfolyamok


    A korcsoportok  az évfolyamok kötelezően választható szolfézs tárgy beosztása szerint értendők.


 Jelentkezési határidő: 2017. január 31.A jelentkezési lapok letölthetők a csatolmányból.


Jelentkezés postai úton: a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola , 6500 Baja, Dózsa György út 18.


vagy elektronikusan: liszt@baja.hu címen.                                                  Telefon: 06-70/330-58         


I.korcsoport


Írásbeli feladatok: • A régi stílusú népdalok jellemzői

 • Violin és F-kulcsban való jártasság

 • Egyszerű ritmusmotívumok lejegyzése 2/4-es ütemben diktálás után

 • Dúr és moll hangsorok lejegyzése 2#, 2 b előjegyzésig

 • Alaphangra épített hangközök: k2,N2,k3,N3,T4,T5,T8

 • Zenei szakkifejezések:


     piano,forte,mezzoforte,Dúr,moll,parlando,rubato,tempo giusto, ostinato, pentaton, pentachord


Szóbeli feladatok: • Egyszerű 8 ütemes dallam lapról éneklése szolmizálva vagy hangnévvel


Tegzes: 7 fokú olvasógyakorlatok I. részéből, 1# ,1b előjegyzéssel. • Egyszerű 8 ütemes ritmussor hangoztatása mérőütéssel és ritmusnévvel,


nagy nyújtott-,nagy éles-,szinkópa ritmusképletekkel.


II.korcsoport


Írásbeli feladatok: • Az új stílusú népdalok jellemzői

 • 4 ütemnyi ritmusmotívumok lejegyzése diktálás után 4/4-ben

 • Dúr és moll hangsorok lejegyzése 3#,3b-ig

 • Alaphangra épített hangközök: k2, N2, k3, N3, T4, T5, k6, N6, T8

 • Alaphelyzetű 3-as hangzatok lejegyzése adott alaphangra.  • moduláció,szekvencia,diminúció,augmentáció, felütésZenei szakkifejezésekmaggiore minore,moduláció,szekvencia,diminúció,augmentáció, felütés


  Szóbeli feladatok:

2 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2017-03-10 00:00:00

Térítési díj befizetése a II. félévben

Tisztelt Szülők, Növendékek!


Felhívjuk figyelmüket, hogy az I. félévi elmaradt és a II. félévi tandíjat, térítési díjat


2017. január 1-jétől az alábbi számlaszámra kell fizetni:


- Bajai Tankerületi Központ:


10025004-00336406-00000000


- befizetési csekk január 20-tól kérhető az iskolában.


A II. félévi tandíj és térítési díj befizetésének határideje:


2017. március 15.


Kérjük a befizetési határidő pontos betartását.


 


                                                           Iskolavezetés

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2017-01-20 00:00:00

Karácsonyi hangverseny

 


Sok szeretettel várunk minden kedves zenebarátot a Karácsonyi Hangversenyünkre!


Időpont: 2016. december 20. 15.00-20.00


Helyszín:  Turisztikai Központ (Baja, Petőfi-sziget 11 )


 


Programok 15.00 órától:
-karácsonyi jótékonyságo vásár,
-kézműves foglalkozás,
-betlehemezésÜNNEPI HANGVERSENY 18.00 órátólA jótékonysági rendezvény szervezője a Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesülete.

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2016-12-20 00:00:00

I. Wind Band Találkozó

 


A  találkozón elért eredmények a letölthető csatolmányban olvashatók!


 


Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját is, az első  Wind Band Találkozónkra!


Időpont:  2016 XII. 10. 14.00-16.00


Helyszín Baja, Dózsa Gy. u. 18. Zeneiskolánk épülete.


 


Felkészítő tanárok:

Baja:
Farády Katalin,
Huzsvay György,
Kovács Lajos,
Markóné Szalai Gyöngyvér

Madaras:
Szente Alfonz,
Szőts Árpád

A találkozó programja:
2016. december 10., szombat 

Regisztráció: 13.00 
Ünnepélyes megnyitó: 14.00 – 14.15 
Kamaracsoportok bemutatkozása: 14.15 –
Eredményhirdetés, díjkiosztás: 16.30

A zsűri tagjai:
Fehérvári István - a zsűri elnöke
Kunosné Dankó Ilona
Szente Károlyné

Kiosztásra kerülő díjak: 
kiemelt nívódíj, nívódíj, dicséret, különdíj

Műsor:

1. Michael Praetorius: Bransle de la Royne,
Wojciech Dlugoraj: Cantio polonica
Szurcsik Virág, Eichardt Janka, Medveczky Ákos, Csorba Barnabás (furulya)

2. Karácsonyi gyermekdalok:
Hull a pelyhes, Kirje-kirje, Jaj, de pompás fa
Bednárik Hanna, Szimon Kristóf Mátyás (fuvola)

3. Verdi: La Donna E Mobile,
Beethoven: Német tánc 
Kovács Gyula Ákos, Derekas Blanka, Balázs Emma, Glocker Hedvig, Pálmai Laura (klarinét)

4. James Hook: G-dur Sonata három fuvolára II., I. tétel,
Jay Livingstone: Mona Lisa
Pollák Réka, Nagy Kolos, Hosszu Emma Tekla (fuvola)fuv.

5. Frosty the Snowman, Eye of the Tiger
Kárpáti Noel, Vidákovics Joel, Huzsvay György, Nádai Gergő (harsona,tuba)

6. Csajkovszkij: Két kis részlet a Hattyúk tavából,
Nagy Kolos, Emmert Eliza, Hosszu Emma Tekla (fuvola)

7. Nádai Gergő, Huzsvay György (tuba)uba

8. Fülep Márk hangszerelése:
Pásztorok, keljünk fel,
A szép szűz Mária szent fiának,
Fel nagy örömre!
Dömötör Rebeka, Csorba Melinda Lilla, Hambalkó Eszter, Mészáros Ildikó Anna, Vancsura Eszter, Vass Dóra Kata (piccolo, fuvola, alt fuvola)

9. Terence Greaves: Dance trios I-IV.tétel,
Valter Liza, Kistamás Anna, Mészáros Emma (fuvola)

10. Händel: Bouree, Christmas Carol, Down by the Riverside Varga Dániel, Mászáros Janka, Mojzes Dóra, Fehér Dániel (klarinét)

11. Zempléni László: Öt magyar népdal
Valter Liza, Kistamás Anna, Mészáros Emma, Hosszu Emma Tekla (fuvola)

12. Madarascher Vagabunden

Filip Anna Réka, 
Gólity Vivien, 
Petres Szilvia,
Magyar Sándor, 
Szőts Árpád,
Szente Alfonz, 
Németh Dávid,
Mezőlaki Kornél, 
Petres Antal,
Lajdi Anett

klar.
klar. 
lar. 
rom. 
trom.
ten. kürt
bar. kürt
bar. kürt
hars.
tubaA rendezvény támogatói:

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága, 

Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesülete, 

Bajai Liszt Ferenc AMI Madarász Andor Alapítványa,

KLIK Bajai Tankerülete

1 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2016-12-10 00:00:00

Karácsonyi hangverseny

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!


Sok szeretettel várunk mindenkit ünnepi KARÁCSONYI MŰSORUNKRA!


Időpont: 2016. december 20. 15.00-20.00


Helyszín: Turisztikai Központ


Programok 15.00 órától: • karácsonyi jótékonysági vásár

 • kézműves foglalkozás

 • betlehemezés


Ünnepi hangverseny időpontja: 18.00 óra


A jótékonysági rendezvény szervezője a Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesülete. A bevételt az iskolai rendezvények támogatására, taneszközeink felújítására kívánjuk fordítani.


Támogatói jegyek megvásárolhatók az intézmény irodájában


Áldott, békés karácsonyt kívánunk!

0 csatolmány 0 hozzászólás Hazslinszkyné Jaross Adrienn - 2016-12-07 00:00:00

Gratulálunk

GRATULÁLUNK


a Bács-Kiskun Megyei Zongoristák


XIV. Találkozóján


 / Kalocsa, 2016. november 12./


sikeresen szereplő tanulóinknak:


 


      I. korcsoport


Ikladi Viktória                   Nívódíj             t. Kántor Erika


Mihalovics Hanna              Nívódíj              t. Hazslinszkyné Jaross Adrienn


Pápai Zsófia                      Dicséret             t. Kerekesné Kovács Klára


Sajti Eliza                          Nívódíj              t. Aradi Sándor


Schütz Krisztián                Kiemelt Nívódíj  t. Medicsné Bundula Marcella


Szakola Bálint                   Nívódíj              t. Medicsné Bundula Marcella


Tanács Patrícia Panna        Nívódíj              t. Medicsné Bundula Marcella


Tettinger Blanka               Kiemelt Nívódíj   t. Medicsné Bundula Marcella


 


II. korcsoport


Csukor Szabolcs              Nívódíj + Különdíj  t. Gubkó Adrienne


Gálfi Natália                     Nívódíj + Különdíj  t. Medicsné Bundula Marcella


Kárpáti Tirza                     Kiemelt Nívódíj      t. Mátyus Ivett


Szeredi Flóra                    Nívódíj + Különdíj  t. Bencses Anikó


 


 


III. korcsoport


Czick Dalma                      Kiemelt Nívódíj     t. Gubkó Adrienne


Martonosi Júlia                 Nívódíj                  t. Kunosné Dankó Ilona


 


IV. korcsoport


Bruttyó Ádám                     Kiemelt Nívódíj     t. Kántor Erika

1 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2016-11-14 00:00:00

Marosvásárhely 2016

Iskolánk növendékei Marosvásárhelyen


 


Szeptember 29-én a Bácskai Kultúrpalotában ünnepeltük a Zene Világnapját. A fellépő növendékek és tanáraik október 1-én indultak Erdélybe, hogy a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákjaival, közös hangversennyel mélyítsék testvérvárosi kapcsolatukat.


Az igazgatói köszöntést egy gyönyörű dalcsokor, szóló- és kamaraművek követték, melyet fuvolistáink, hegedűs növendékeink, és zongoristáink adtak elő. Vendéglátóink gitár- és fagott muzsikával színesítették közös hangversenyünket. A gyerekek a Marosvásárhelyi Kultúrpalota előadótermében, az ünnephez méltó miliőben álltak színpadra, s képviselték a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolát.


Vendéglátóink gondoskodtak róla, hogy a város több történelmi nevezetességével (Városháza, Közigazgatási Palota, Kultúrpalota, Vár) megismerkedhessünk. A hangversenyt követő napon az időjáráshoz alkalmazkodva kikapcsolódási lehetőséget biztosítottak számunkra a helyi SPA-ban.


A szíves vendéglátást követően október 4-én haza indult iskolánk delegációja, egy kis kolozsvári kitérőt ejtve. Megtekintettük a Mátyás király emlékművet, szülőházát, valamint a Szent Mihály-templomot.


A testvérvárosi látogatásból hazatérő, élményekkel feltöltődött csapat a buszon hegedűszóval átszőtt, népdaloktól zengő órákkal zárta csapatépítő, hagyományőrző, baráti kapcsolatokat ápoló kirándulását.


A gyerekek a szívüket szép emlékekkel töltve érkeztek haza, s számoltak be szüleiknek élményeikről.


 


Bencses Anikó


        tanár


 

1 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2016-10-20 00:00:00

Első félévi térítési- és tandíj befizetési határidő

  2016/2017.  tanév első félévi térítési- és tandíjának


befizetési határideje:   2016. október 15.


 


 Csatolmányban láthatják, hogy alakul a térítési-és tandíj összege a 2016-2017. tanévben.


  A befizetés átutalással és csekken történhet.


 Bankszámlaszám adatai:


 Magyar Államkincstár


 KLIK Bajai Tankerülete


 6500 Baja Szentháromság tér 1.


  10025004-00331580-00000000


 Befizetéskor a közlemény rovatba kérjük a tanuló nevét, lakcímét,művészeti ágat feltüntetni.


 A befizetés összegéről az iskola titkárságán lehet személyesen vagy telefonon érdeklődni.Tel: 79/325-550

4 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2015-10-15 00:00:00

Szülői Egyesületi hozzájárulásA Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesületének felhívása.


Tisztelt  Szülők!


Kérjük, hogy hozzájárulásukkal támogassák a zeneiskola tevékenységét. Ajánlott összeg, 2000 Ft fél évre, melyet személyesen vagy átutalással is befizethetnek. Azok  a tanulók, akik az iskola vagy egyesület hangszerét használják, különösen fontos, hogy befizetésükkel segítsék a hangszerek karbantartását, javíttatását, esetleg új hangszer vásárlását.


 Iskolánkban működő alapítványok közül a Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesületének működése kiemelt hatással bír a hangszert tanuló növendékek mindennapjaira. 


Az egyesület működési területe, székhelye: Baja, Dózsa György út 18.;   


tel.: +36-79-325-550


Adószám: 18346170-1-03


Bankszámla: 11732033-20055387


Az egyesület alapításának éve: 1994


Elnök: Berencsiné Németh Mariann


Elnökhelyettes: Burányi Irén


Az egyesület célja, tevékenysége


Az egyesület célja, hogy az alapszabálynak megfelelő működéssel • lehetőségeihez mérten támogatást nyújtson a zeneiskola hangszerparkjának karbantartásához, további hangszerek beszerzéséhez.

 • Az egyesület támogatja az eredményeket elért tanulók jutalmazását (hangszeres találkozókon, iskolai, városi, megyei, regionális, országos, nemzetközi versenyeken való részvétel, valamint egyéb közoktatási és közművelődési intézményekben való közreműködés),

 • hozzájárul a szakmai versenyeken, zenei táborokban, kurzusokon résztvevő tanulók nevezési, részvételi díjához, esetenként egyéb költségekhez,

 • közreműködik a zeneiskolai rendezvények lebonyolításában és hozzájárul a hangversenyek szervezésével kapcsolatos költségekhez (pl.: posta-, nyomdaköltség, hangolás, terembérlet, vendéglátás...),

 • segítséget nyújt a Zeneiskola város életében betöltött szerepének elismertetéséhez, erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez.


Az egyesület tagja lehet minden olyan szülő, aki az alapszabályt elfogadta és a célkitűzései megvalósításában tevékenyen részt vállal.
Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes.
A Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesületének alapszabálya elérhető az intézmény vezetőségénél.0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2015-09-09 00:00:00
Előző 1   2    Következő
Eseménynaptár
<<  2017. február   >>
H K Sz Cs P Sz V


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Tehetségpont

Bajai Liszt Ferenc AMI Talentum tehetségpontja

Burányi Irén
2014-11-03 15:35:29
Pénztári nyitvatartás
Hétfő: 9:00-14:00 és 16:30-18:00
Kedd: 8:00-13:00
Szerda: 9:00-14:00
Csütörtök: 8:00-12:00 és 14:30-18:30
Péntek: 8:00-12:00

Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Új felhasználó létrehozása
Elfelejtett jelszó
Keresés
Keresés az oldalon:
Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.