• Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

Liszt Ferenc

Doborján, 1811. október 22.
Bayreuth, 1886. július 31.

A 19. századi romantika legjelentősebb magyar zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze.

Hazslinszkyné Jaross Adrienn
2014-10-31 13:42:27
Bemutatkozó

Logic soft Bt.
2014-11-25 17:23:22
Képek intézményünk életéből
Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata

Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata

Logic soft Bt.
2017-03-05 13:43:49
Széchenyi 2020

TÁMOP 3.1.4 C-14

Vizuális Iskola
2015-09-29 09:22:05

2019/2020-as tanév információk

Kedves Szülők, Kedves Növendékek!

 

Szeretettel köszöntöm mindannyiukat az új tanév kezdetén. Alább néhány aktuális információ a tanévkezdéssel kapcsolatban.

Az új növendékek beiratkozása 2019. augusztus 30-án, pénteken 9.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között lesz a zeneiskola iskolatitkári irodájában (Baja, Dózsa György út 18.).

A bajai hangszeres növendékek órabeosztása 2019. szeptember 6-án, pénteken délután lesz (a részletes beosztást - tanárok, termek - később tesszük közzé). Kérjük a növendékeket, hogy erre az alkalomra hozzák magukkal a bizonyítványukat is! 

Idén is kérjük, hogy támogassák a Szülői Egyesületünket a 4.000,- Ft/tanév mértékű díj befizetésével. Az órabeosztáskor Burányi Irén kolléganőnknél lehet befizetni az összeget, amelyet a tanév során a hangszerek karbantartására, versenyeken és találkozókon való részvételi díjakra, év végi jutalmazásokra tudunk fordítani. Segítségüket előre is köszönjük! 

Kérjük, hogy akik tandíjkedvezményt szeretnének igénybe venni, a kérelmeket a szükséges jövedelemigazolásokkal együtt legkésőbb szeptember 30-ig adják le az iskolatitkári irodában.

 

Pethő Attila

intézményvezető
0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2019-08-27 00:00:00

1 % 2019

Kedves adózó ismerőseink és lehetséges támogatóink!


Tiszteletteljes kérésünk, hogy az adó 1 %-ával iskolánk egyesületének működését segítsék!


Az egyesület működési területe, székhelye:
Baja, Dózsa György út 18.; tel.: +36-79-325-550
Adószám: 18346170-1-03
Bankszámla: 11732033-20055387
Az egyesület alapításának éve: 1994

Az egyesület célja, tevékenysége:
Az egyesület célja, hogy az alapszabálynak megfelelő működéssel
• lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a zeneiskola hangszerparkjának karbantartásához, további hangszerek beszerzéséhez
• támogatja az eredményeket elért tanulók jutalmazását (hangszeres találkozókon, iskolai, városi, megyei, regionális, országos, nemzetközi versenyeken való részvétel, valamint egyéb közoktatási és közművelődési intézményekben való közreműködés)
• hozzájárul a szakmai versenyeken, zenei táborokon, kurzusokon résztvevő tanulók nevezési, részvételi díjához, esetenként egyéb költségekhez.
• közreműködik a zeneiskolai rendezvények lebonyolításában, és hozzájárul a hangversenyek szervezésével kapcsolatos költségekhez (pl.: posta-, nyomdaköltség, hangolás, terembérlet, vendéglátás...)
• segítséget nyújt a zeneiskolának a város életében betöltött szerepének elismertetéséhez, erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez.
Az egyesület tagja lehet minden olyan szülő, aki az alapszabályt elfogadta és a célkitűzései megvalósításában tevékenyen részt vállal.
Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes.
A Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesületének alapszabálya elérhető az intézmény vezetőségénél.


Baja: 2019. március 28.


                                                                        

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2019-03-29 00:00:00

KRÉTA

Kedves Szülők!

 

A Bajai Liszt Ferenc AMI-ban is egyre szélesebb körben használjuk a KRÉTA digitális naplót. A közelmúltban a rendszer egy automatikus üzenetben elküldte az általunk ismert e-mail címekre a szülői belépésekhez szükséges kódokat. Ennek birtokában tudják megtekinteni gyermekük adatait és osztályzatait. 

 

A KRÉTA által kínált új lehetőségek között szerepel az e-Ügyintézés, amelyet mostantól a mi intézményünkkel kapcsolatos ügyekben is igénybe vehetnek. Intézhető ezen a módon például a mulasztások igazolása (akár a szülő által, akár az orvostól kapott igazolás feltöltésével), benyújthatók kérelmek az igazgatóhoz (pl. kikérő, stb.), de a beiratkozáshoz szükséges adatok és kérelmek egy része is érkezhet elektronikus formában (utóbbi esetben azonban továbbra is elengedhetetlen a személyes megjelenés!).

 

Fontos tudni, hogy az e-Ügyintézés nem vált kizárólagossá - ez egy plusz lehetőség, amelyet egyéni választásuk alapján használhatnak mindazok, akik már otthonosabban mozognak ezeken a felületeken. Továbbra is rendelkezésükre áll a hagyományos, papíralapú ügyintézés és a kollégákkal való személyes kapcsolattartás lehetősége. 

 

Esetleges kérdéseiket, észrevételeiket szívesen fogadjuk a 79-325-550-es telefonszámon, vagy a bajaizeneiskola@gmail.comcímen.

Az oldal elérhető az alábbi linken:


 

 Az újonnan beiretkozó gyerekek szülei az alábbi linken keresztül érhetik el az e-Ügyintézés felületét:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

Pethő Attila

Intézményvezető
0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2019-03-25 00:00:00

Tájékoztatás

Tájékoztatás


 


Kedves Szülők, Tanulóink, Érdeklődők!


Iskolánk telefonszáma: 0679/325-550


Hívható mellékek:


- 608  Pethő Attila Intézményvezető


- 606  Kovácsné Juhász Nikoletta Intézményvezető - helyettes


- 602  Balogh Mária iskolatitkár


- 606  Burányi Irén kottatár


- 604  portaszolgálat   


e-mail: bajaizeneiskolamail.com


honlapunk: http://lisztferenc-baja.hu/index.php


facebook oldal: https://www.facebook.com/bajailisztferencami

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2019-03-22 00:00:00

2018. november 10. Kalocsa

Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XVI. Találkozója


Szendrei Imre zongoraművész emlékére


/Kalocsa, 2018. november 10./


 


Elért eredményeink:


I. korcsoport


Havasi-Thuránszky Száva -          Nívódíj                            - Bencses Anikó
Marázi-Vuity Adél -                     Nívódíj                            - Bencses Anikó
Schmid Sophia Maria Viktoria -Kiemelt Nívódíj- Hazslinszkyné Jaross Adrienn
Vidákovics Liza -                          Nívódíj                            - Gubkó Adrienne


II. korcsoport
Mihalovics Hanna -                     Nívódíj                 - Hazslinszkyné Jaross Adrienn


III. korcsoport                      
Csukor Szabolcs -                         Kiemelt Nívódíj            - Gubkó Adrienne


IV. korcsoport
Czick Dalma -                               Kiemelt Nívódíj            - Gubkó Adrienne


 


Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak a találkozón elért szép eredményért!


 

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2018-11-23 00:00:00

Pethő Attila

Köszöntő


 


 


Kedves Szülők, Növendékek, Kollégák, sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket a Liszt Ferenc AMI-ban az új tanév kezdetén! Az új tanév új igazgatót is hozott, hiszen HazslinszkynéJaross Adrienn hamarosan nyugdíjba vonul, ezért a tavasz folyamán pályázatot írtak ki az intézmény vezetésére. Némi unszolásra, és nem kevés vívódás után döntöttem úgy, hogy elhagyom a Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI családias, és az elmúlt hét évben számomra igen kedvessé vált közösségét, akiktől teljes egészében nem is fogok elszakadni – óraadóként továbbra is előfordulok majd a Táncsics Mihály utcában.


A zeneiskola nem ismeretlen számomra, hiszen 1983-ban itt kezdtem dolgozni, és 2001-ig ez volt a fő munkahelyem, kezdetben tanárként, majd 11 éven át igazgatóként. A távozásom óta eltelt 17 év persze sok változást hozott – cserélődtek a kollégák, ma már a VIZU és egy néptánc tagozat is az intézmény része, úgyhogy tanulnivalóim is lesznek a jövőben. Ugyanakkor bizton támaszkodhatom kollégáim tapasztalatára, és az elmúlt években elért eredményeikre, amelyekért köszönet és elismerés illeti őket éppúgy, mint az iskola korábbi vezetőit.


 A művészeti iskoláról alkotott elképzeléseim lényegében ma is azok, mint voltak 2-3 évtizede: olyan derűs, alkotó szellemiségű, értékeket teremtő és átadó műhelyként kell működnie, ahová szívesen járnak a gyerekek, ahol igényességgel találkozhatnak, ahol megtanulhatják értékelni és becsülni a kitartó (olykor keserves) munkával elért eredményeket. Az elsődleges cél, hogy a növendékeink megismerkedjenek és később éljenek is a művészetekkel, akár jó szándékú amatőrökként, akár csak befogadó, támogató közönségként. Emellett természetesen mindent meg kell tennünk a tehetségek felismeréséért és a lehető legmagasabb szintű felkészítésükért is. Mindezeken túl pedig továbbra is jelen kell lennünk a város kulturális életében – tanáraink, növendékeink, zenekaraink rendszeresen muzsikálnak majd a bajaiaknak, de már néhány hét múlva Marosvásárhelyen és Waiblingenben is pódiumra állnak közülük néhányan. Meghívott művészekkel is szeretnénk hangversenyeket szervezni– elsőként a Zene Világnapja alkalmából október 3-án a nemzetközileg is ismert és elismert In Medias Brass fúvósötös érkezik majd meghívásunk nyomán Bajára.


 Eseményekben és remélhetőleg sikerekben is gazdag év áll előttünk, amelynek aktuális híreit rendre megtalálják majd megújult Facebook-oldalunkon és honlapunkon egyaránt. Kérem, legyenek partnereink, kísérjék figyelemmel a munkánkat, és tiszteljenek meg bennünket az érdeklődésükkel!


Pethő Attila


 


 

1 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2018-09-02 00:00:00

Értesítés

 


Kedves Szülők!

 

Korlátozott számban még tudunk új jelentkezőket fogadni a Liszt Ferenc AMI-ban a zongora, a rézfúvós és a néptánc tanszakokon. Az érdeklődőknek Kovácsné Juhász Nikoletta igazgatóhelyettes ad további felvilágosítást a 79-325-550-es telefonszámon.
0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2018-09-02 00:00:00

2018-as év 1 %

Tisztelt Szülők, kedves művészetpártolók!


 


 


A Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesülete tevékenyen vesz részt a zeneiskola életében versenyek, hangversenyek, táborok rendezésének tényleges és pályázatok által történő támogatásával, zeneiskola hangszerparkjának karbantartásával és új hangszerek vásárlásával.


További sikeres működésünk érdekében kérjük Önöket, az évi


jövedelemadójuk1 %-ának egyesületünk adószámára


történő utalására.


A befolyt összeget az egyesület, az alapszabálynak megfelelően használja fel.


Adószám: 18346170-1-03


Bankszámla: 11732033-20055387


     Az egyesület alapításának éve: 1994


     Köszönettel: Berencsiné Németh Mariann elnök

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2017-02-20 00:00:00

Szülői Egyesületi hozzájárulásA Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesületének felhívása.


Tisztelt  Szülők!


Kérjük, hogy hozzájárulásukkal támogassák a zeneiskola tevékenységét. Ajánlott összeg, 2000 Ft fél évre, melyet személyesen vagy átutalással is befizethetnek. Azok  a tanulók, akik az iskola vagy egyesület hangszerét használják, különösen fontos, hogy befizetésükkel segítsék a hangszerek karbantartását, javíttatását, esetleg új hangszer vásárlását.


 Iskolánkban működő alapítványok közül a Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesületének működése kiemelt hatással bír a hangszert tanuló növendékek mindennapjaira. 


Az egyesület működési területe, székhelye: Baja, Dózsa György út 18.;   


tel.: +36-79-325-550


Adószám: 18346170-1-03


Bankszámla: 11732033-20055387


Az egyesület alapításának éve: 1994


Elnök: Berencsiné Németh Mariann


Elnökhelyettes: Burányi Irén


Az egyesület célja, tevékenysége


Az egyesület célja, hogy az alapszabálynak megfelelő működéssel • lehetőségeihez mérten támogatást nyújtson a zeneiskola hangszerparkjának karbantartásához, további hangszerek beszerzéséhez.

 • Az egyesület támogatja az eredményeket elért tanulók jutalmazását (hangszeres találkozókon, iskolai, városi, megyei, regionális, országos, nemzetközi versenyeken való részvétel, valamint egyéb közoktatási és közművelődési intézményekben való közreműködés),

 • hozzájárul a szakmai versenyeken, zenei táborokban, kurzusokon résztvevő tanulók nevezési, részvételi díjához, esetenként egyéb költségekhez,

 • közreműködik a zeneiskolai rendezvények lebonyolításában és hozzájárul a hangversenyek szervezésével kapcsolatos költségekhez (pl.: posta-, nyomdaköltség, hangolás, terembérlet, vendéglátás...),

 • segítséget nyújt a Zeneiskola város életében betöltött szerepének elismertetéséhez, erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez.


Az egyesület tagja lehet minden olyan szülő, aki az alapszabályt elfogadta és a célkitűzései megvalósításában tevékenyen részt vállal.
Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes.
A Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesületének alapszabálya elérhető az intézmény vezetőségénél.0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2015-09-09 00:00:00
Előző 1   2   3    Következő
Kréta
Kedves szülők itt tudnak bejelentkezni a Kréta naplóba!
Keresés
Keresés az oldalon:
Eseménynaptár
<<  2021. február   >>
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Pénztári nyitvatartás
Hétfő: 10:00-18:00
Kedd: 10:00-18:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: zárva
Péntek: zárva

Tehetségpont

Bajai Liszt Ferenc AMI Talentum tehetségpontja

Burányi Irén
2014-11-03 15:35:29
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Új felhasználó létrehozása
Elfelejtett jelszó
Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.