• Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

Liszt Ferenc

Doborján, 1811. október 22.
Bayreuth, 1886. július 31.

A 19. századi romantika legjelentősebb magyar zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze.

Hazslinszkyné Jaross Adrienn
2014-10-31 13:42:27
Bemutatkozó

Logic soft Bt.
2014-11-25 17:23:22
Képek intézményünk életéből
Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata

Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata

Logic soft Bt.
2017-03-05 13:43:49
Széchenyi 2020

TÁMOP 3.1.4 C-14

Vizuális Iskola
2015-09-29 09:22:05

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


Székhelye: 6500 Baja, Dózsa György út 18.
A DÖK működésének színtere az iskola székhelye, valamint a 6500 Baja Deák Ferenc u. 8. és a 6500 Baja, Malom u. 15 sz. épületei.
Ezen szervezeti és működési szabályzat a fent említett épületekben oktatásban részesülő tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat felépítését és működési rendjét szabályozza az intézmény házirendjében foglaltak szerint.

I. A diákönkormányzat célkitűzései:
1. Demokratikus közösség működtetése.
Minden tanuló ismerje meg, illetve gyakorolja iskolai szinten kötelességeit és jogait: döntési, egyetértési, véleményezési, tanácskozási, valamint javaslattételi jogát.
2. Általános és specifikus (az intézmény profiljához kapcsolódó) magatartási formák kialakítása, megtartása.
A DÖK feladatrendszerén keresztül figyeljen a házirend betartására, a magatartási normákra, az intézményben lévő hangszerpark állagának megóvására.
Programjai, rendezvényei teret adjanak a szép beszéd, az udvarias viselkedés, a pontosság betartására.
Tagjai saját példájukkal ösztönözzék a diákokat az intézmény által szervezett rendezvények rendszeres látogatására, a város kulturális életének figyelemmel való kísérésére általában.
3. Tanulmányi munka segítése.
A DÖK feladatrendszeréből adódóan aktívan közreműködjön a szakmai programok szervezésében és lebonyolításában, a naprakész információáramlás biztosításában.


II. A diákönkormányzat feladatai:
1. A diákok érdekképviselete.
2. A tanulók joggyakorlásának segítése.
3. Az iskolai közösségi élet szervezése.
4. Rendezvények szervezése, lebonyolítása.
5. A programok hirdetése, az információáramlás biztosítása.

III. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése:
1. A DÖK felépítése.
a. A DÖK vezetősége három tagból áll, élén az elnökkel.
Feladata:
- a vezetőség üléseinek előkészítése, összehívása és levezetése;
- a hozott döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése;
- a vezetőség munkájának tervezése (napirendi pontokat javasol), koordinálása;
- vitás kérdésekben, egyenlő szavazatok esetén dönt;
- külső szervezetek felé képviseli a diákönkormányzatot (helyi, városi, megyei, országos médiumok);
- kapcsolattartás a DÖK-segítő pedagógussal.
A titkár az elnök általános helyettese, tevékenyen segít az elnöknek.
Feladata:
- határidős munkák összegyűjtése;
- közvetítés a DÖK és az intézmény tanulói között;
- a diákönkormányzat hirdetőfalának folyamatos frissítése, honlap vezetése.
A vezetőség harmadik tagja a helyettes.
Feladata:
- megegyezik a titkári feladatokkal (a titkár akadályoztatása esetén helyettesíti őt);
- jelenléti ív vezetése.
A vezetőség feladata továbbá, elkészíteni a diákönkormányzat éves munkatervét.
A DÖK vezetőségének megbízatása egy tanévre szól.
b. A diákönkormányzat tagjai:
A DÖK az iskola tanszakairól delegált tanulókból áll.
A diákönkormányzat minden tagja dönthet a nevelőtestület véleményének kikérésével saját működéséről ( DÖK SZMSZ ), valamint tisztségviselőinek megválasztásáról.
A DÖK egyetértése nélkül nem hozható döntés az iskolai SZMSZ-ben a tanulókra
vonatkozó valamennyi kérdésben, illetve az iskolai házirend valamennyi pontjában.
A DÖK minden tagja élhet véleményezési, tanácskozási és javaslattételi jogával a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.
c. A diákönkormányzatot az iskolaigazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, tárgyalásokon a diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli.

2. A DÖK működése:

a. A működés egyik alapvető kérdése a tagválasztás.
A DÖK tagokat a tanszakok által kijelölt képviselők választják.
A tanév elején a diákönkormányzat tagjai jelölés és szavazás által választják meg tisztségviselőit.
Ha egy tisztségviselő lemond, vagy megbízását visszavonják, akkor újabb jelölés és szavazás útján lehet új vezetőségi tagot választani.
A tisztségviselőket le lehet váltani, ha a DÖK tagjainak 1/3 –a bizalmatlansági indítványt nyújt be, valamint, ha az iskola tanulóinak 1/5-e aláírásával hitelesítve kezdeményezi azt.
A DÖK tagság megszűnik kilépési nyilatkozat kitöltésével, illetve ha a tanuló jogviszonya megszűnik.
b. A diákönkormányzat megbeszélt időpontokban, évente legalább két alkalommal ülésezik.
Az első alakuló ülést a DÖK segítő pedagógus hívja össze.
Ezt követően a gyűlések összehívását az elnök, vagy bármely vezetőségi tag kezdeményezheti.
A DÖK gyűlése akkor határozatképes, döntéseket akkor hozhat, ha a jelenlévők aránya ötven százalék plusz egy fő.
A DÖK elnökségi megbeszéléseit a diákönkormányzat elnöke szükség szerint hívja össze.
A diákönkormányzat üléseiről jegyzőkönyv készül.

c.    A legfelső

Hozzászólások (0 bejegyzés)
(A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie a rendszerbe.)
Kréta
Kedves szülők itt tudnak bejelentkezni a Kréta naplóba!
Keresés
Keresés az oldalon:
Eseménynaptár
<<  2021. április   >>
H K Sz Cs P Sz V1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Pénztári nyitvatartás
Hétfő: 10:00-18:00
Kedd: 10:00-18:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: zárva
Péntek: zárva

Tehetségpont

Bajai Liszt Ferenc AMI Talentum tehetségpontja

Burányi Irén
2014-11-03 15:35:29
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Új felhasználó létrehozása
Elfelejtett jelszó
Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.