Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesülete

Az egyesület célja, tevékenysége

Az egyesület célja, hogy az alapszabálynak megfelelő működéssel

  • lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a zeneiskola hangszerparkjának karbantartásához, további hangszerek beszerzéséhez;
  • támogatja az eredményeket elért tanulók jutalmazását (hangszeres találkozókon, iskolai, városi, megyei, regionális, országos, nemzetközi versenyeken való részvétel, valamint egyéb közoktatási és közművelődési intézményekben való közreműködés);
  • hozzájárul a szakmai versenyeken, zenei táborokon, kurzusokon résztvevő tanulók nevezési, részvételi díjához, esetenként egyéb költségekhez;
  • közreműködik a zeneiskolai rendezvények lebonyolításában, és hozzájárul a hangversenyek szervezésével kapcsolatos költségekhez (pl.: posta-, nyomdaköltség, hangolás, terembérlet, vendéglátás…);
  • segítséget nyújt a zeneiskolának a város életében betöltött szerepének elismertetéséhez, erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez.

Az egyesület tagja lehet minden olyan szülő, aki az alapszabályt elfogadta és a célkitűzései megvalósításában tevékenyen részt vállal. Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes.

A Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesületének alapszabálya elérhető az intézmény vezetőségénél.

Az egyesület működési területe, székhelye:Baja, Dózsa György út 18.; tel.: +36-79-325-550
Az egyesület alapításának éve:1994
Elnök:Urbán Zita
Adószám:18346170-1-03
Bankszámlaszám:11732033-20055387
Scroll to Top