Alapítványok

„A művészet örök, sok ezer éve van és lesz is. Elidegeníthetetlen emberi – és csak emberi tulajdonság. Így nem kell féltenünk, túlél minden szabályt…”

Jelentős a szerepe humán társadalmunk életében, az ifjú nemzedék jellemformálásában, alkotó világszemléletének kialakításában. Ennek ellenére az alapfokú művészetoktatásnál jelenleg Magyarországon megoldatlan kérdés a 6-14 év közötti gyermekek képzése. Kihasználva az ilyen korban feltörekvő tudásszomjat, a sokoldalú ismeretátadás elősegítené gyermekeink művészetek iránti fogékonyságának kifejlesztését. Kiegészítve az iskolai képzést, lehetőséget adna a diákok intelligencia szintjének növelésére. Ezért kisgyermekkorban, alsó fokon lehetőséget kell teremteni a sokrétű alapfokú képzésre.

A művészetoktatás eredményei nem mérhetőek olyan eszközökkel, mint pl. a szakképzés, pl. hogy hányan lettek hasznos tagjai a munkaerőpiacnak a képzés által. Az amatőr, művészetekkel foglalkozó ember élete teljesebbé válik.

Ma Magyarországon nem megoldott az alapfokú művészetoktatás fejlesztését elősegítő forrásokhoz való hozzájutás. Az iskolák eszköz-ellátottságát ezért részben pályázatok (amennyiben van ilyen), részben alapítványok segítségével oldják meg.

Ezért olyan lényegbevágó iskolánk számára, a pedagógiai munkánkat nagyban elősegítő Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesülete, valamint a Bajai Vizuális Iskola Alapítványa működtetése, életben tartása.

Az alapítványok feladata, hogy anyagi támogatást nyújtsanak iskolánknak a taneszközök beszerzéséhez, karbantartásához, javításához, valamint hozzájáruljanak tanulóink év végi jutalmazásához, szakmai táborokban, versenyeken, pályázatokon, találkozókon való részvételéhez. Jelentős szerepet vállal rendezvényeink, programjaink lebonyolításában.

Scroll to Top