Madarász Andor Alapítvány

2005 szeptemberében, Madarász Andor, mint adományozó, felajánlotta támogatását a bajai Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesülete részére, melyből 2008. december 10-én létrejött, a támogató-alapító nevét viselő Madarász Andor Alapítvány. A szervezet azóta is folyamatosan, az Alapítvány alapszabályában rögzítettek alapján működik.

Tevékenysége:

  • a zeneművészeti oktatás, nevelés keretein belül a tanárok, művészek, a zeneművészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése,
  • a zeneiskolai oktatást segítő tárgyi feltételek felújítása, karbantartása, korszerűsítése, bővítése,
  • iskolánk zeneművészeti területén kiemelkedő szakmai munkát végző személyek, közösségek, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges tanulók támogatása.

A Közhasznú Alapítvány az alaptőke kamatai mellett, pályázatírással, valamint jótékonysági koncertek lebonyolításával szélesíti közhasznú tevékenységét, bővíti a fennálló keretet, hogy az Alapszabályban meghatározottak szerinti szerepét aktívan betöltse.

Scroll to Top