Amit tudni érdemes a zeneiskoláról

Kedves Szülők!

Minden évben sokakban fogalmazódik meg a gondolat, hogy jó lenne zeneiskolába járni, és ott valamilyen hangszert tanulni. Mi örömmel látunk mindenkit, aki erre az elhatározásra jut. Hogy pontosabban láthassák, mit is jelent zeneiskolásnak lenni, készítettünk egy összefoglalót a legfontosabb információkról. 

A zenetanulás nem csak arról szól, hogy valaki megtanul egy hangszeren játszani, hiszen mindeközben fejlődik egyebek mellett az érzelmi intelligenciája, a figyelme, az állóképessége, az ízlése – lényegében az egész személyisége. Agykutatók tudományos vizsgálatai igazolják az aktív zenélés összetett, jótékony hatásait. 

A célunk kettős: egyrészt szeretnénk a hozzánk járó növendékekkel megismertetni a zenélés örömét, másrészt fontos feladatunk, hogy a legtehetségesebbeket felkészítsük akár arra is, hogy a zenei pályán folytassák a tanulmányaikat.

Az ország alapfokú művészeti iskolái (rövidítve az AMI-k) a hivatalos iskolarendszer részei, de ezek nem kötelező, hanem szabadon választható intézmények, amelyekben délután folyik a tanítás. Természetesen aki úgy dönt, hogy beiratkozik ide, annak már lesznek kötelezettségei is. A tanév végén a növendékek bizonyítványt kapnak. Az iskolatípus a közismereti iskoláknál rugalmasabban működik – nincs konkrét életkorhoz kötve, hogy mikor lehet megkezdeni a tanulmányokat, és bármelyik tanév végén el is lehet hagyni az intézményt. Növendékeink többsége az általános- és középiskolás korosztályból kerül ki, de annak sincs akadálya, hogy óvodások, vagy épp felnőttek jöjjenek hangszert tanulni.

A jelentkezéshez egy online jelentkezési lapot kell kitölteni, amelyet ezen a linken érhetnek el. Kérjük, hogy az űrlap minden kérdését és a hozzájuk fűzött magyarázatokat figyelmesen olvassák el, mert a válaszaik több esetben fontos nyilatkozatok is egyben.

A felvételi meghallgatásokat a tanév utolsó heteiben tartjuk, ezek pontos időpontjairól az iskola honlapján, Facebook-oldalán és a sajtóban is hírt adunk. A tanév elején pótfelvételit is tartunk azon hangszerekre, amelyekre még van szabad férőhelyünk. A meghallgatáson a jelentkezőknek egy-két óvodában vagy iskolában tanult dalt kell elénekelni, egyszerű ritmust kell visszatapsolni, és egyszerű dallamot kell visszaénekelni. Ezen kívül a kollégák megvizsgálják azt is, hogy a jelentkező alkati adottságai megfelelőek-e a választott hangszerhez (pl. balkezesség kizáró ok a vonósoknál, a fúvósoknál fontos a fogak nagysága, állása, stb.). Hogy ki milyen hangszert választ, az elsősorban a jelentkező érdeklődésén múlik. Annak nincs elvi akadálya, hogy a későbbiekben valaki más hangszert válasszon – ilyen kérésnek az iskola pillanatnyi kapacitásai szerint tudunk eleget tenni.

A bajai zeneiskolában a következő hangszereket lehet tanulni:

  • hegedű, gordonka (cselló)
  • furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
  • trombita, kürt, harsona, tuba
  • zongora, orgona, szintetizátor
  • ütőhangszerek
  • magánének

Vonós- és fúvós hangszereket az otthoni gyakorláshoz az iskola tud biztosítani, a zongorát választóknak azonban maguknak kell megfelelő gyakorlási lehetőségről gondoskodniuk (pianínó, esetleg digitális zongora).

A hangszeres órák időtartama heti 2×30 perc. A képzés egyéni foglalkozások keretében zajlik, vagyis az órán a tanár csak egy növendékkel dolgozik. A tehetségesebb növendékek az intenzívebb munkavégzés érdekében heti 2×45 perces órákat kaphatnak (ezt hívjuk B-tagozatnak).

A hangszeres órák mellett heti 2×45 perc időtartamban csoportos szolfézsórákon is részt kell venniük a gyerekeknek. Ezeken az órákon azoknak az általános zenei készségeknek a fejlesztése történik (hallás, éneklés, kottaolvasás, kottaírás, stb.), amelyek elengedhetetlenek a hangszerjátékhoz.

Az egyéni hangszeres órákon túl a gyerekek a társaikkal is zenélhetnek a kisebb létszámú kamaraegyüttesekben, vagy az iskola zenekaraiban

Nagyobb növendékek esetében a heti órák összevonhatók, így 1×60 perces egyéni, vagy 1×90 perces csoportos órák megtartására is van lehetőség.

Az órarendet a tanév elején készítjük el, figyelembe véve, hogy a gyerekek meddig vannak a közismereti iskolájukban, és milyen más délutáni elfoglaltságaik vannak. Igyekszünk megtalálni a mindenkinek leginkább megfelelő megoldást, de azzal számolni kell, hogy a sok kötöttség miatt ez nem mindig sikerül.

A zenei órák jó részét az iskola Dózsa György út 18. sz. alatti épületében tartjuk, de vannak hangszeres- és szolfézsórák a város és a környék más iskoláiban is (Érsekcsanád, Nemesnádudvar, Gyaxi, MNÁMK).

Tanítványaink a tudásukat a félév, illetve a tanév zárásakor növendékhangversenyeken mutatják be egymásnak és a szülőknek. A gyerekek felléphetnek a saját iskolájuk rendezvényein, vagy akár városi programokon is (kiállításmegnyitók, ünnepségek, stb.). A zeneiskolán kívül azonban csak a hangszeres tanár tudtával vállalható szereplés.

A művészeti iskolákban térítési díjat és/vagy tandíjat kell fizetni. A két fogalom eltérő összegeket takar.

Térítési díjat az a növendék fizet, aki csak a mi iskolánkba iratkozik be, és itt is csak egy művészeti ág képzésein vesz részt (tehát pl. csak hangszert tanul).

Tandíjat (ez magasabb összegű) fizet az, aki

  • két művészeti iskolába is jár (pl. nálunk tanul hangszert, de a Lukin László ÉZI és AMI-ban balettozik);
  • csak a mi iskolánkba jár ugyan, de itt a hangszer mellett VIZU-s is (vagyis a képzőművészeti tagozatunknak is diákja), vagy valamelyik néptánccsoportunk tagja.

A fizetendő összeg az életkorral is összefügg – az óvodások és a felnőttek is tandíjat fizetnek.

A térítési- és tandíjakat minden tanévben a Bajai Tankerületi Központ állapítja meg. Az első félévi összegek befizetésének határideje október 15., a második félévieké március 15. A magasabb összegű tandíjak esetében részletfizetésre is lehetőség van.

A térítési díj, de még a tandíj összege is messze elmarad a magánórák díjától – többnyire 200,- Ft/óra alatt mozog a térítési díj, és a tandíj sem éri el az óránkénti 1.000,- forintot.

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI-s, valamint a fogyatékkal élő növendékek számára az első művészeti képzés ingyenes, de ha több művészeti ággal is foglalkoznak, akkor a továbbiakért már nekik is fizetniük kell. Tanév elején kérhető kedvezmény is, amelynek az alapja az egy főre jutó jövedelem. 

A díjak befizetésének elmulasztása a tanuló jogviszony megszűnésével járhat.

A pontos összegekről a KRÉTA digitális naplóból tájékozódhatnak, amelyhez belépési kódot az intézménytől kaphatnak. (Figyelem! Ha a kapott kóddal néhány napon belül nem lépnek be a felületre, úgy az érvényét veszti, és új kódot kell igényelni!)

A hangszeres tanulmányok fontos velejárója a rendszeres otthoni gyakorlás. Az órákon kipróbált mozdulatokat az ott kapott útmutatók szerint otthon is át kell ismételni. Ez a folyamatos fejlődés és ezzel együtt a sikerélmény záloga. A hangsúly nem elsősorban az időtartamon, sokkal inkább a rendszerességen van. Napi 10-15 perc a hangszernél többet ér, mint heti egy óra. A család sokat segíthet nekünk, ha ösztönzi és ellenőrzi a gyakorlást, szükség esetén pedig átsegíti a gyereket az olykor szükségképpen bekövetkező hullámvölgyeken. Ugyancsak fontos, hogy bármilyen probléma esetén vegyék fel a kapcsolatot a kollégáinkkal, hiszen adódhatnak olyan helyzetek, amelyek megoldásához szükség van a közvetlen egyeztetésre.

Bízom abban, hogy sok fontos kérdésre találhattak választ az előzőekben, de nyugodtan keressenek bennünket, ha további információra lenne szükségük. Elérhetnek bennünket a bajaizeneiskola@gmail.com e-mail címen, illetve munkaidőben a 79-325-550-es telefonszámon.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Bajai Liszt Ferenc AMI-ban!

Pethő Attila
intézményvezető

Scroll to Top