Zeneismeret tanszak

Zeneismeret

A zeneismeret tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom. A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában. A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. A növendékek elsajátítják az alapvető zeneelméleti ismereteket. Fejleszti hallásukat, ritmusérzéküket, bevezeti a kottaolvasás, a lapról éneklés tudományába.
A hangjegyek, a zenei műszavak, a zenetöténet stílusainak ismerete elengedhetetlenül szükséges a hangszertanítás, a magánének és magasabb fokon a tanári-művészi képzéshez.

Magánének

A zeneiskolában a magánének tanszakra 16 éves kortól lehet jelentkezni. A gégeizmok, a hangszalagok ez időre erősödnek meg annyira, hogy a növendékek elkezdhessék tanulmányaikat.

Az egyéni oktatás technikai gyakorlatokkal indul, amihez kitűnő zenei hallás és jól képezhető, egészséges hanganyag szükséges. A zeneiskolai énektanulás 6 évig folytatódik. Célja, hogy az énekesek zeneszerető felnőttekké váljanak, valamint a tehetséges növendékeket énektanári és művészi pályára irányítsa.Több éve működik a tanszak kamarakórusa, melyben nagy örömmel énekelnek a tanulók.

Scroll to Top