Kezdődik a tanév!

Kedves Szülők! Kedves Növendékek!

Szeretettel köszöntöm mindnyájukat az új tanév kezdetén! Az alábbiakban néhány aktuális információt szeretnék megosztani Önökkel – lehet, kicsit hosszú lesz, de igyekeztem minden fontos dologról említést tenni.

A hangszeres növendékek órabeosztása szeptember 7-én, csütörtökön délután lesz a zeneiskola Dózsa György út 18.sz. alatti épületében. Őket arra kérjük, hogy az iskola aulájában elhelyezett kiírások nyomán először a szolfézscsoportjuk óráinak időpontját keressék meg, és ennek ismeretében egyeztessenek majd a hangszeres tanárukkal.

Az Érsekcsanádon tanuló növendékek órabeosztása szeptember 8-án, pénteken délután lesz a Bíber János Általános Iskolában.

A pontos kezdési időpontokat és azt, hogy melyik teremben találják majd az egyes kollégákat, a hangszeres tanárok fogják telefonon vagy e-mailben jelezni a növendékeiknek.

A VIZU tanulóit már szeptember 1-től várják a Deák Ferenc utca 8. sz. alatti épületben, a néptáncosok pedig ugyancsak közvetlen értesítést kapnak a tanáruktól.

Úgy látjuk, hogy régi növendékeink közül még nem mindenki töltötte ki az online jelentkezési lapot. Kérem, pótolják az elmaradást, mert a művészeti iskolába minden tanévre újra be kell iratkozni.

A jelentkezési lapot itt érhetik el:

A művészeti iskolai képzés nem kötelező, de természetesen a beiratkozással együtt járnak bizonyos kötelezettségek, így többek között az is, hogy félévente térítési díjat, illetve tandíjat kell fizetni. Az aktuális összegekről az iskola honlapján tájékozódhatnak: https://lisztferenc-baja.hu/felveteli/

A befizetés határideje az első félévben október 15., a második félévben március 15.

Az egy főre jutó jövedelem alapján szeptember 20-ig kérhető kedvezmény — a honlapról letölthető kérelemhez természetesen csatolni kell a jövedelemigazolásokat is. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű növendékek első művészeti képzése ingyenes, de a mentesség érvényesítéséhez nekik is kell kérelmet benyújtaniuk.

A hangszeres képzéssel kapcsolatban további részletes információkat találhatnak az alábbi linken: https://lisztferenc-baja.hu/amit-tudni-erdemes-a-zeneiskolarol/

A hangszeres órabeosztás alkalmával találkozhatnak a Szülői Egyesület képviselőivel is. Kérem, hallgassák meg őket, és támogassák az iskola munkáját sokrétűen segítő Egyesületet.

Kérdéseikre szívesen válaszolunk a 79-325-550-es telefonszámon, vagy a bajaizeneiskola@gmail.com e-mail címen.

Pethő Attila

Scroll to Top