Új szabály a Házirendben!

Kedves Szülők!

Szíves tájékoztatásul ezúton is jelzem, hogy a jelenleg érvényes járványügyi rendelkezések alapján új szabályok kerültek be intézményünk Házirendjébe, amelyeket alább is olvashatnak. 

Az intézmény területének, helyiségeinek használati rendje

a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel

A 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdésének a)-e) pontjában felsorolt, belépésre jogosultakon kívül az intézmény területére az a koronavírus ellen védett személy léphet be, aki

a)      az intézmény területét bérleti jogviszony vagy egyéb használati jogviszony alapján használni jogosult;

b)      rendezvényen, ünnepségen vesz részt akár fellépőként, akár szervezőként, akár résztvevőként, akár média képviselőjeként (pl.: iskolai rendezvény, táncház, városi rendezvény, sportrendezvény);

c)      napközis táborhoz kapcsolódó feladatot lát el;

d)      törvényes képviselőként a gyermekével kapcsolatos ügyet intéz.

A koronavírus ellen védett személyen azt a személyt kell érteni, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány, védettségi igazolvány bemutatásával igazolja.

A védettségi igazolvány meglétét ellenőrizni kell a belépés előtt. 

Iskolavezetés

Scroll to Top